Objectius

  1. Impulsar l’economia local, tot fomentant uns valors que beneficien el bé comú.

  2. Donar suport, formar i ajudar a comercialitzar els productes de tots aquells que creuen en aquesta filosofia

    Defensar la nostra cultura cuidant el territori, tradicions i costums.

  3. Ser agents dinamitzadors en la tasca d’incorporar jóvens a una agricultura que ens aporte aliments de qualitat i una vida saludable.