Objectius

1. Impulsar l’economia local, tot fomentant uns valors que beneficien el bé comú.

2. Donar suport, formar i ajudar a comercialitzar els productes de tots aquells que creuen en aquesta filosofia Defensar la nostra cultura cuidant el territori, tradicions i costums.

3. Ser agents dinamitzadors en la tasca d’incorporar jóvens a una agricultura que ens aporte aliments de qualitat i una vida saludable.

Se puede ver un grupo de gente sentada mientras les explican cómo se hace el trigo y cómo se cultiva.